CECILIA DELBORN

Om Mindfulness - medveten närvaro

Mindfulness gör dig mer medveten och fokuserad på vad som pågår i dig och i din omvärld, här och nu.

Att vara Mindfull är att möta verkligheten, utan att förändra den. Mindfulness är ett sätt att förhålla sig och utövas av den enskilde så väl som i grupp eller arbetslag. Med träningen får vi bättre fysisk och psykisk balans och välbefinnande, ökar vår livskvalitet och påverkar våra resultat positivt både på arbetet och privat.

 

Välkommen att läsa mer om våra kurser under fliken kurser.

© Vidgade Vyer, Cecilia Delborn 2014