CECILIA DELBORN

Cecilia Delborn

Under många år har jag fungerat som bollplank och inspiratör i samband med planering av strategier och målsättningar för människor, såväl i karriären som i det privata livet. Jag har också verkat som coach och föreläsare i olika projekt gällande bland annat karriärsbyten. Jag har en bakgrund som sjuksköterska. Därefter har jag utbildat mig i och arbetat med personaladministration och ledarskap, både som anställd och egen företagare. Jag har också varit HR-ansvarig i en större organisation. Jag driver dessutom sedan 20-tal år egen verksamhet inom personlighetsutveckling på olika nivåer.

Under hela min yrkeskarriär har jag arbetat nära människor, och jag anser mig ha lätt för att både lyssna på och entusiasmera min omgivning. Jag har dokumenterad erfarenhet av att initiera och driva förändringsprocesser och att arbeta i projekt.

Jag är certifierad coach och medlem i International Coach Federation (ICF), vilket garanterar en hög internationell standard.

Min grundutbildning som Mindfulnessinstruktör gjorde jag hos Dr. Ola Schenström på Mindfulnesscenter, där jag också fortbildat mig med ett antal fördjupningskurser.

 

© Vidgade Vyer, Cecilia Delborn 2014