CECILIA DELBORN

Om Coaching.

Coaching är ett professionellt verktyg som hjälper människor att nå bättre resultat i deras liv, karriärer och relationer både inom och utanför arbetslivet. Syftet med coaching är att kartlägga områden i den professionella och/eller privata sfären som står ivägen för att Du ska kunna förverkliga Dina ambitioner. Coaching är en bränsleinjektion för att nå utveckling både på det praktiska och det mentala planet. Att utvecklas är en resa om förståelse för Dina starka och svaga sidor. I Dig själv finns förmågan och kraften som gör det möjligt att bryta invanda mönster och beteenden. För att förverkliga Dina drömmar och ambitioner är coaching ett verktyg när Du ställs inför nya utmaningar. Även för att utveckla Din yrkesroll, karriär och relationer är coaching ett bra alternativ. Psykiskt och fysiskt välbefinnande är också positiva effekter efter coachsamtal.

Par o duocoaching är en metod där två personer kartlägger små gemensamma drivkrafter, styrkor och svagheter för att nå optimala resultat både som kompanjoner, arbetskollegor eller i privata livet (parrelationer).

© Vidgade Vyer, Cecilia Delborn 2014