CECILIA DELBORN

Mindfulness:

gör att din koncentrationsförmåga ökar och du får lättare att fokusera

gör dig mer flexibel och du får lättare att fatta bra beslut

gör att din stress minskar

ger dig bättre sömn

gör det lättare att hantera smärta

gör dig lugnare, gladare och mer balanserad

gör dig mer medvetet närvarande i nuet

 

 

 

 

 

 

© Vidgade Vyer, Cecilia Delborn 2014