CECILIA DELBORN

Mindfulnesskurserna

...ordnas enskilt eller i grupp, allt efter förfrågningar. Mindfulness tränas och används som en del i vardagen, och gör oss mer vänlig o kärleksfullt inställda till oss själva och omvärlden.

Du kan träna Mindfulness helt allmänt, men också speciellt inriktad på

• mindfulness på arbetsplatsen

• mindfulness i skolan

• mindfulness i svåra situationer

• mindfulness under graviditet

Mindfulnesskurser hålls också i samarbete med Malkars träningscenter.

 

Nya rön och fördjupningar sker ständigt inom Mindfulnessforskning i Sverige och internationellt.

 

Kontakta mig gärna för mer information om Mindfulness och information om kommande kurser eller privata lektioner.

© Vidgade Vyer, Cecilia Delborn 2014