CECILIA DELBORN

Hur Coaching.

Metoden innebär att jag leder samtal, lyssnar och ställer frågor. En coachingserie består oftast av tio till tolv samtal,  men det kan i vissa fall räcka med ett enstaka möte. Dina formulerade mål ska vara inspirerande och utmanande, de ska vara mätbara och möjliga att uppnå. Jag utgår från varje individs nuläge och hjälper denne att hitta och utveckla sina egna drivkrafter.

Det finns inga gränser för vilka ämnen som är relevanta på ett coachmöte. Coaching kan utövas både enskilt och i mindre grupper och sker givetvis med sekretess. Jag är medlem i ICF (International Coach Federation)

 

Bli ditt bästa jag!!

Som coach ställer jag  de effektiva och kraftfulla frågorna som får dig att stanna upp, tänka till och AGERA!

Välkommen att kontakta mig för mer information

© Vidgade Vyer, Cecilia Delborn 2014