CECILIA DELBORN

Coaching.

Coaching är ett professionellt verktyg som hjälper människor att nå bättre resultat i deras liv, karriärer och relationer både inom och utanför arbetslivet. Syftet med coaching är att kartlägga områden i den professionella och/eller privata sfären som står i vägen för att Du ska kunna förverkliga Dina ambitioner.

COACHING -hjälper dig att

• fatta rätt beslut

• utveckla relationer

• fokusera på rätt saker

• få en snabbare inlärning

• delegera till medarbetare

• minimera problemställningar

• förbättra din kommunikation

• öka prestationer och uthållighet

• ändra ett negativt tankemönster

• planera för en snabbare utveckling

• uppnå rimliga och utmanande mål

 

COACHING -är även ett bra verktyg inom områden som

• Förändringsprocesser

• Entreprenörskap

• Ledarutveckling

• Styrelsestöd

• Chefsstöd

• Par -och duocoaching

© Vidgade Vyer, Cecilia Delborn 2014